Declaració d’accesibilitat

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://decomunicacio.com (d’ara endavant, DECOMUNICACIO).

DECOMUNICACIO s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE CUMPLIMIENT

Aquest lloc web està desenvolupat d’acord amb el RD 1112/2018.

Preparació per a la present declaració d’accessibilitat:
Aquesta declaració va ser preparada el 04 de gener de 2024.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

A través del formulari de contacte d’aquest lloc web o mitjançant el correu electrònic: info@decomunicacio.com l’usuari pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Podeu presentar:

  • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
  • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’han de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de la seu electrònica (https://sede.red.gob.es/procedimientos/quejas-y-sugerencias), i seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de Red.es.

CONTINGUT OPCIONAL

Si desitja canviar la mida de la lletra del text en els principals navegadors gràfics, utilitzi els següents menús:

Per modificar la mida de tota la pàgina:

  • Ctrl + per augmentar-la
  • Ctrl – per disminuir-la
  • Ctrl 0 restaura la mida original del text

Si el que desitja és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, pot consultar la pàgina How to Change Text Size o Colores de la WAI, que es pot llegir traduït al català a Com canviar la mida del text o els colors.

Desplaça cap amunt